DevOps için Otomasyon

Eğer yazılımlara ilgi duyuyorsanız veya DevOps ve SDLC serimizi takip ediyorsanız, otomasyonun DevOps içinde önemli olduğunu biliyorsunuzdur. Otomasyon, takımların ürünleri daha hızlı geliştirmesine ve dağıtmasına olanak tanır. DevOps’un gerçek güçlerini ortaya çıkarmak için gerekli anahtarlardan biridir. Bu, robotların yönettiği bir tür kıyamet sonrası dünyada, otomasyon araçlarının insan ihtiyacını tamamen ortadan kaldırdığı anlamına gelmez. Bunun yerine, otomasyon geliştiricilerin performansını artırarak, onların sıkıcı, tekrarlayan görevlerde daha az zaman harcamasına ve müşterilerinizin sevdiği yeni özellikler geliştirmelerine daha fazla zaman ayırmasına olanak tanır. Dahası, otomasyon aslında yazılım ve ürünlerin kalitesini artırır. Dolayısıyla, süreçleri otomatikleştirmenin yazılım geliştirme ve IT işlemlerinin en önemli yönlerinden biri olduğu genel olarak kabul edildiğine göre, DevOps içinde otomasyonun rolü nedir? Gelin ona bakalım.

Otomatikleştirme Nasıl Yapılır

Öncelikle, her endüstrideki IT departmanlarının doğası sürekli evrim geçiren bir yapıdadır ve takımlar giderek daha fazla varlık ve proje yönetmektedirler. Bu da daha karmaşık bir seviyede yönetim gerektirmektedir. DevOps’un görevi, otomasyonun da yardımıyla, bu büyüyen taleplerin daha kolay yönetilmesini sağlamaktır. Takımların üstlenmesi gereken manuel görev sayısı ne kadar az olursa, o kadar çok  geliştirme faaliyetlerine odaklanabilirler. DevOps dönüşüm sürecinin başından itibaren otomasyonu uygulamak önemlidir. Bu, dönüşümün faydalarını erken dönemde almamızı sağlayarak, şirket çapında daha kolay kabul görmesini sağlar. Ayrıca, bu otomasyon tutumu iyi bir şekilde yerleşeceğinden, çalışanlardan gelecek daha az dirençle birlikte, diğer süreçlerin otomatikleştirilmesini çok daha kolay hale getirecektir.

DevOps dönüşümüne ilk adımınızda her şeyi bir seferde otomatikleştirmeye çalışmak cazip gelebilir. Ancak, özellikle karmaşık bir ekosistem içinde çalışıyorsanız, yürümeden önce koşmamalısınız. Birden fazla süreci aynı anda otomatikleştirmeye çalışmak, bu yeni otomatikleştirilmiş görevler arasında çatışma ve karışıklığa neden olabilir. Balıklama dalmak yerine, mevcut ortamlarınızın tam bir analizini yapmanızı öneriyoruz, böylece nereden başlayacağınızı tam olarak bileceksiniz. Anlattığımız ve en kullanışlı olan DevOps pratiği ve, mevcut durumunuzun farkındalığı, ileriye dönük olarak sizi yönlendirecek ve mevcut geliştirmenin içinde boğulmanızı önleyecektir.

Ayrıca, en yavaş veya en eski süreçle başlamak  da cazip gelebilir ancak böyle yaparak başarısızlığa mahkum olabilirsiniz. Eski nesil ortamlardaki süreçleri otomatikleştirmeye çalışmak, çabalarınızın karşılığı olan getiriyi azaltan ek sorunlara yol açabilir. Ayrıca, tamamen otomatikleştirmekten kaçınmanıza neden olabilecek  bir baş ağrısı yaratabilirler. Küçük ve basit başlayın ki takım olarak kendinize güveninizi artırıp, DevOps’taki otomasyonun faydalarından yararlanabilesiniz.

Standartlaştırma

DevOps için Otomasyon

SDLC’nin her adımı, geliştiricilerin dikkate alması gereken çok sayıda değişken içerir. Değişen müşteri ihtiyaçlarından dalgalı piyasa trendlerine, iç işletme hedeflerine ve katı uyumluluk gereksinimlerine kadar. Bu, yazılım geliştirme sürecinde dar boğazlara neden olabilir ve takımları tutarsız iş akışları ile izole edebilir. Bunu önlemek için, takımlar standartlaştırılmış süreçler, iş akışları, teknolojiler ve protokoller benimsemelidir. İş akışınız üzerine yapılmış analiziniz, farklı takımları bir araya getirerek işbirliği yapmalarının ve otomatikleşme yardımıyla daha etkili çalışmalarının yollarına karar vermelerine yardımcı olacaktır. Bu nedenle, standartlaştırma, DevOps otomatikleştirme stratejileri içinde önemli bir rol oynamaktadır.

DevOps için Otomasyon

Riski Azaltma

Sürecin otomasyonu, tekrarlayan görevlerde insan hatasını azaltarak riski en aza indirir. Otomasyon ayrıca, SDLC boyunca görünürlüğü artırarak riskleri azaltır. İş takip sürecinin otomatikleştirilmesiyle, ekipler kod değişikliklerini ve mevcut sorunların yanı sıra genel proje hedeflerine olan etkilerini yakından takip edebilirler. Bu izlenebilirlik, farklı ekipler arasındaki geri bildirim döngüsünü sıkılaştırır ve kod sorunları hemen fark edilerek düzeltilebilir.

Beklenmeyen durumların yönetimi de otomasyon sayesinde kolaylaşır. Birçok organizasyon için günlük kayıtlar ve metrikler gibi büyük verilerin takibi zor olabilir. İşte burada yüksek seviyeli olay raporlama devreye girer. Geliştiricilerin altyapı performansını anlamalarına ve gelecekteki olası sorunlar hakkında isabetli tahminlerde bulunmalarına olanak tanır. Bu tür otomasyon, takımların olayları önceliklendirmelerine, kök nedenleri tespit etmelerine ve nihayetinde eyleme dökülebilir fikirler temelinde SDLC’yi geliştirmelerine olanak tanır. Altyapının sağladığı verilerin analizinin bu şekilde planlanması, DevOps iş akışını geliştirmek için hayati öneme sahiptir. Otomatik, yazılım tanımlı IT işlemleriyle eski IT stratejilerinin yerini almak, organizasyonların DevOps’un gücünden faydalanmalarını sağlar.

DevOps için Otomasyon

Devops’ta Otomasyonun Rolü, Otomatikleştirme Nasıl Yapılır, Standartlaştırma, Riski Azaltma, Test Otomasyonu

Test Otomasyonu

Test otomasyonu, yazılımın genel kalitesini arttırırken riski minimize eden DevOps içindeki diğer önemli unsurlardan biridir. Test otomasyonu, uygulanan tüm stratejilerin başarı oranını artırır ve ayrıca standartlaştırma sürecinin omurgasıdır. Genel kaliteyi arttırmaya ek olarak, test otomasyonu, her bileşenin yeniden kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini arttırarak bakım ve sürüm güncellemelerinde para tasarrufu sağlar. Gerçek zamanlı, otomatik testlere erişim, takımların yeniliklere odaklanmalarına izin verir ve bu, tüm organizasyonunuzu olumlu yönde etkiler. Tüm bunların sonucunda test otomasyonu, işletmelerin  çeşitli durumlara hızlı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olurken büyüme fırsatlarını arttırır.

DevOps’ta Otomasyonun Rolü, Otomatikleştirme Nasıl Yapılır, Standartlaştırma, Riski Azaltma, Test Otomasyonu, CI/CD’yi Aktifleştirme

Devops’ta Otomasyonun Rolü, Otomatikleştirme Nasıl Yapılır, Standartlaştırma, Riski Azaltma, Test Otomasyonu, Ci/Cd’yi Aktifleştirme

CI/CD’yi Aktifleştirme

Otomasyon ve süreklileştirilmiş test kültürü, sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtımın da yolunu  açarlar. Otomatikleştirilmiş  testler ve süreçler, ekiplerin müşterilere sık sık değişiklikleri ulaştırmalarını sağlar. Çünkü otomasyon, doğru testlerin, kod değişikliklerinin, verilerin ve yazılımların SDLC’deki doğru hedef ortamlara ulaştırılmalarını garantiler. Otomasyon, DevOps ortamlarındaki sürekli test ve CI/CD pipelineları için çok önemli bi yere sahiptir.

Otomatikleştirmede Ölçüye Dikkat

Aşırı otomatikleştirme, pek çok işletmenin agile metodu uygularken aşırıya kaçmalarının sonucu olarak ortaya çıkardığı sorunlardan biridir. DevOps’ta otomasyon, manuel işlemleri alıp, bunları teknolojiyi de kullanarak tutarlı bir şekilde tekrarlanabilir hale getirmekle ilgilidir. Maalesef, süreçlerdeki kusurları düzeltmek için geliştirilmiş bir gümüş mermi değildir. Bu nedenle, kötü bir süreci otomatikleştirmeye çalışırsanız, sadece işlemi daha hızlı gerçekleştirirsiniz ve kök sorunu çözmeden boş yere otomasyon kullanmış olursunuz.

Bu sorunları çözmek, başlı başına farklı bir görevdir ancak başarılı bir DevOps dönüşümü için de en iyi şansı verir. Bu sayede, süreçlerinizi doğru otomasyon araçlarıyla daha doğru bir şekilde eşleştirebilecek duruma gelirsiniz. Araç seçimi konusunda kendinizi bir oyuncak dükkânındaki çocuk gibi hissedebilirsiniz. Tam bu durumda işletmeler, otomasyon araçlarına sürecin kendisinden daha fazla odaklanarak yanlışa düşebilirler. Sonunda, süreçlerini uyumlu hale getirmeleri gereken çok sayıda araçları olur. DevOps, birçok yeni oyuncak sahibi olmakla ilgili değildir, mevcut süreçlerinizi otomatikleştirmek için en iyi araçları bulmakla ilgilidir (ve tam tersi değil).

Doğru bir DevOps dönüşümü için gereksiz otomasyondan kaçınmak kadar yeterli otomasyonu sağlamak da önemlidir. Bazı işletmeler, eski yöntemlere sıkı sıkıya bağlı kalırlar ve otomasyona adım atmaktan korkarlar. Bu durumda, yeterli otomasyondan yoksun kalan işletmeler, DevOps’un tam potansiyelinden yararlanamazlar. Eğer otomasyona atılmak konusunda tereddütleriniz varsa, neden DevOps yolculuğuna çıktığınızı ve kesinlikle aynı süreçleri kullanmaya devam etmek için zaman ve para harcamadığınızı düşünmekte fayda vardır.

Aşırı otomatikleştirme ve yetersiz otomatikleştirme arasında bir denge sağlamak önemlidir. İşletmenizin uygulamalarının, veri depolarının ve mevcut geliştirme süreçlerinin (tasarımdan dağıtıma kadar) envanterini içeren analiziniz yine burada işe yarayacaktır. Bu noktada, belirli gereksinimlerinizi ve DevOps KPI’larınızı dikkate alabilirsiniz. Bir sonraki sürece geçmeden önce bir iş akışında uçtan uca otomasyonu uygulamaya çalışın ve uygun otomasyon araçlarını bulmaya çalışın. Bu, mevcut süreçlerinizdeki zayıf noktaları adım adım temizlemenizi ve bunu da  yaparken sürecinizde minimum aksaklık yaşamanızı sağlar.

Otomasyonun DevOps içinde rolüne baktğımızda, bu ölçekte bir dönüşümün tam potansiyelini sağlamak için önemli olduğu açıktır. Otomasyon, süreçlerin standartlaştırılmasına ve geliştirilmesine olanak tanırken, ekipler gelişime ve genel iş büyümesine odaklanabilirler. Her büyük işletme dönüşümünde olduğu gibi, başlamadan önce planlama yapmak önemlidir. Bir analiz yapmak için zaman ayırın… Daha sonra bize teşekkür edeceksiniz! Anahtar kelime sabırdır. Süreçleri aşamalı olarak otomatikleştirmelisiniz. Temelinde, DevOps, müşterilere daha yüksek bir frekansta yüksek kaliteli yazılım ve ürünler sunmakla ilgilidir. Otomasyon, bu hedefi gerçekleştirmenize olanak tanır.

Snapbytes olarak, müşterilerimize mevcut SDLC olgunluğunu değerlendirme, DevOps yol haritası planlama ve bu yolculukta rehberlik etme konusunda yardımcı oluyoruz. DevOps, CI/CD, Atlassian ve özel geliştirme çözümleri konusunda uzmanız. DevOps uygulamaları ve prensiplerinden nasıl faydalanabileceğiniz hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.

Makalemizin İngilizce dilde, Medium versiyonunu okumak için tıklayın!