Snapbytes’ta Yapay Zeka, Yüksek Kafa?! 2. BÖLÜM

Snapbytes ile Yapay Zeka, Yüksek Kafa 2. Bölüm’e hoşgeldiniz! Bu bölümde uzmanımız Pelin Türe yine sizler için ChatGPT ile koyu bir sohbete daldı ve özellikle ITSM ve ESM hakkında merak edilenleri sordu. “ITSM ve ESM Kavramları Nedir? İşletmem için Hangi Plan Doğrultusunda Hareket Etmeliyim?” Snapbytes Atlassian Jira Danışmanı Pelin Türe soruyor, ChatGPT yanıtlıyor…

ChatGPT’nin uzmanımızın sorularına verdiği yanıtları, aslına sadık kalarak, hiçbir metin düzenlemesi, ekleme veya çıkartma yapmadan yayınlıyoruz. 

Bu yenilikçi ve bir o kadar da ilginç sohbet ile sizleri baş başa bırakalım…

– Pelin: Merhaba, yine başka bir sohbette seninle beraberiz. Bu kez okurlarımızı ITSM ve ESM kavramları hakkında derinlikli bir şekilde bilgilendirmek ve özellikle Jira Service Management ürünümüzün özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Hemen ilk soru ile başlayalım! ITSM Nedir?

– ChatGPT: ITSM, Information Technology Service Management, teknolojik hizmet yönetimi olarak tanımlanabilir. ITSM, IT hizmetlerinin planlanması, tasarımı, yürütülmesi, ölçülmesi ve geliştirilmesi gibi fonksiyonların yönetimini ve koordinasyonunu kapsayan bir yaklaşımdır. IT hizmetlerinin verimliliğini ve kalitesini artırmak için tasarlandı.

– Pelin: Peki merak ediyorum, ITSM hangi bileşenlerden oluşur?

– ChatGPT: ITSM, şu bileşenlerden oluşabilir:

 1. Hizmet stratejisi ve yönetimi: IT hizmetlerinin stratejik hedefleri belirlenir ve yönetilir.
 2. Hizmet tasarımı: IT hizmetlerinin tasarımı ve yapılandırılması.
 3. Hizmet üretimi: IT hizmetlerinin üretilmesi ve sunulması.
 4. Hizmet müşteri desteği: IT hizmetleri ile ilgili müşteri ihtiyaçlarının takibi ve çözümü.
 5. Hizmet yönetimi verileri: IT hizmetleri ile ilgili verilerin toplanması, analizi ve raporlanması.
 6. IT ilke ve süreç yönetimi: IT hizmetlerinin yönetimi için gerekli olan ilke ve süreçlerin belirlenmesi ve uygulanması.
 7. Hizmet devamı ve çalışma sürekliliği: IT hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde devamının sağlanması.
Snapbytes Yapay Zeka, Yüksek Kafa?! Bölüm 2 / ITSM ve ESM Kavramları Nedir? İşletmem için Hangi Plan Doğrultusunda Hareket Etmeliyim

Snapbytes Yapay Zeka, Yüksek Kafa?! Bölüm 2 / Itsm Ve Esm Kavramları Nedir? İşletmem Için Hangi Plan Doğrultusunda Hareket Etmeliyim

– Pelin: Bu durumda Snapbytes gibi alanında yetkin uzmanların yer aldığı bir Atlassian Platinum Türkiye Çözüm ortağından yararlanmak ve işletme için doğru strateji, maliyetlendirme ve zamanlamayı hesaplamak oldukça önemli. Değerli okurlarımız ve potansiyel müşterilerimiz bu noktada isterlerse bizimle iletişime geçebilir ya da detaylı bilgi ve yönlendirme için ilgili servis sayfamızı ziyaret edebilirler. Sanırım tam bu noktada ITSM kurumlara nasıl bir fayda sağlar sorusunu yöneltmem yerinde olacak?

– ChatGPT: ITSM, kurumlar için şu faydaları sağlayabilir:

 1. Verimlilik ve etkililik: ITSM sayesinde IT hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve ölçülmesi daha etkili ve verimli hale gelir.
 2. Kalite artışı: ITSM sayesinde IT hizmetlerinin kalitesi ve müşteri memnuniyeti artar.
 3. Risk azaltma: ITSM sayesinde IT hizmetlerinin devamı ve güvenliği için gerekli önlemler alınabilir ve böylece riskler azaltılabilir.
 4. Maliyet tasarrufu: ITSM sayesinde IT hizmetlerinin daha verimli yürütülmesi, maliyetlerin düşmesine ve daha etkili kaynak kullanımına neden olabilir.
 5. İş sürekliliği: ITSM sayesinde IT hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli şekilde sunulması ve devamının sağlanması, iş sürekliliğinin artmasına neden olabilir.
 6. İş hedeflerine uygunluk: ITSM sayesinde IT hizmetlerinin iş hedeflerine uygun olarak planlanması ve yürütülmesi sağlanabilir.
Snapbytes Logo

Snapbytes Logo

– Pelin: ITSM’e hangi firma ve organizasyonlar ihtiyaç duyar?

– ChatGPT: Her boyutta ve sektörde bulunan birçok firma ve organizasyon, ITSM’nin faydalarından yararlanmak için ihtiyaç duyabilir. Özellikle büyük ve karmaşık IT hizmetlerine sahip olan ve IT hizmetlerinin kalitesi, verimliliği ve güvenliği önemli olan firmalar ve organizasyonlar için ITSM gereklidir.

Örnek olarak, bankalar, sigorta şirketleri, telekomünikasyon şirketleri, sağlık sektörü, hükümet kurumları, enerji sektörü, perakende sektörü, finansal hizmetler sektörü ve üretim şirketleri gibi firmalar ve organizasyonlar ITSM ihtiyacı duyabilir.

– Pelin: Bu noktada sözünü ettiğin firma ve organizasyonların çoğu, müşteri portföyümüzde yer almakta. Snapbytes olarak özellikle FinTech sektörü başta olmak üzere, birçok büyük kuruluşa, Jira Service Management özelinde ve ihtiyaca göre de özelleştirilebilen şekilde ITSM, ESM danışmanlığı ve yazılım hizmetleri sunuyoruz. 

İşletmenize özel hizmet ve danışmanlık sürecinin nasıl işletildiğini öğrenmek isterseniz, hemen bizimle iletişime geçin! Siz işletmenizi büyütmeye odaklanın, gerisini biz halledelim…

Snapbytes Yapay Zeka, Yüksek Kafa?! Bölüm 2 / ITSM ve ESM Kavramları Nedir? İşletmem için Hangi Plan Doğrultusunda Hareket Etmeliyim

Snapbytes Yapay Zeka, Yüksek Kafa?! Bölüm 2 / Itsm Ve Esm Kavramları Nedir? İşletmem Için Hangi Plan Doğrultusunda Hareket Etmeliyim

– Pelin: Peki yeni soru, ITSM sadece IT ve Bilgi Teknolojileri organizasyonları mı kullanır? 

– ChatGPT: Hayır, ITSM sadece IT ve Bilgi Teknolojileri (BT) organizasyonları tarafından kullanılmaz. Her türlü organizasyon, IT hizmetlerini yürütmek ve iyileştirmek için ITSM’nin faydalarından yararlanabilir. Örneğin, finansal hizmetler, sağlık, hükümet, enerji, perakende, üretim ve turizm gibi sektörler ITSM uygulamalarına ihtiyaç duyabilir.

ITSM, sadece IT hizmetlerinin yönetimi ile ilgili değil, aynı zamanda diğer hizmetlerin de yönetimi için kullanılabilir. Örneğin, bir hastane, hasta bakım hizmetlerinin yönetimi için de ITSM uygulamasına ihtiyaç duyabilir. Aynı şekilde, bir perakende şirketi, müşteri hizmetleri hizmetlerinin yönetimi için de ITSM uygulamasına ihtiyaç duyabilir.

– Pelin: ITSM hangi kurumsal uygulamalarla entegre çalışması gerekebilir? 

– ChatGPT: ITSM, aşağıdaki kurumsal uygulamalarla entegre çalışması gerekebilir:

 1. Proje yönetimi: ITSM, proje yönetimi uygulamalarıyla entegre çalışarak IT hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için gerekli kaynakların ve aktivitelerin yönetimi için kullanılabilir.
 2. Ürün yönetimi: ITSM, ürün yönetimi uygulamalarıyla entegre çalışarak IT hizmetlerinin belirlenmesi, geliştirilmesi, dağıtılması ve pazarlanması için gerekli kaynakların ve aktivitelerin yönetimi için kullanılabilir.
 3. Veri yönetimi: ITSM, veri yönetimi uygulamalarıyla entegre çalışarak IT hizmetlerinin verilerinin toplanması, depolanması, yönetilmesi ve kullanılması için gerekli kaynakların ve aktivitelerin yönetimi için kullanılabilir.
 4. İş sürekliliği ve koruma: ITSM, iş sürekliliği ve koruma uygulamalarıyla entegre çalışarak IT hizmetlerinin devamının sağlanması ve korunması için gerekli kaynakların ve aktivitelerin yönetimi için kullanılabilir.
 5. DevOps: ITSM, DevOps uygulamalarıyla entegre çalışarak IT hizmetlerinin geliştirilmesi, dağıtılması ve çalışması için gerekli kaynakların ve aktivitelerin yönetimi için kullanılabilir.
 6. Güvenlik yönetimi: ITSM, güvenlik yönetimi uygulamalarıyla entegre çalışarak IT hizmetlerinin güvenliğinin sağlanması ve korunması için gerekli kaynakların ve aktivitelerin yönetimi için kullanılabilir.

– Pelin: ITSM ERP entegrasyonu ne zaman gerekir ve bir uygulama örneği verebilir misin? 

– ChatGPT: ITSM ve ERP entegrasyonu, IT hizmet yönetimi ve işletme iş süreçlerinin verimli ve koordine bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla yapılabilir. ERP sistemi, işletmenin mali, malzeme ve tedarik zinciri gibi birçok iş sürecini yönetirken, ITSM sistemi ise IT hizmetlerinin yönetimini kapsar. Bu nedenle, bu iki sistemin entegrasyonu, IT hizmetlerinin maliyet etkinliğini artırmasına, iş süreçlerinin daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleşmesine ve kurumlar için daha yüksek bir verimlilik ve etkililik sağlamasına yardımcı olabilir.

Örnek olarak, bir ERP sistemi bir malzeme stok seviyesini düşürürse, bu durum ITSM sistemi tarafından algılanır ve bir IT hizmetinin uygun bir şekilde yapılandırılması veya yeniden yapılandırılması gerektiği belirlenebilir.

– Pelin: Peki ITSM CRM entegrasyonu ne zaman gerekir ve bir uygulama örneği verebilir misin?

– ChatGPT: ITSM CRM entegrasyonu, kurumların müşteri hizmetlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerini sağlamak için gerekir. Kurumlar, müşteri hizmeti taleplerini ve taleplerin durumlarını takip etmek ve müşterilerine daha iyi bir hizmet sunmak için ITSM ve CRM sistemlerini entegre edebilir.

Örnek olarak, bir kurum, Jira Service Management’ı kullanarak müşteri hizmeti taleplerini yönetebilir ve Salesforce CRM sistemi kullanarak müşteri profillerini ve müşteri interaksyonlarını takip edebilir. Bu entegrasyon sayesinde, kurumlar müşteri hizmeti taleplerini daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yanıtlayabilir ve müşteri memnuniyetini artırabilir.

Jira Service Management

Jira Service Management

– Pelin: ITSM çözümlerinde Yapay Zeka ve Büyük Veri uygulamaları kullanılır mı? Örnek Yapay Zeka ve Büyük Veri uygulaması söyleyebilir misin?

– ChatGPT: Evet, ITSM çözümlerinde Yapay Zeka (AI) ve Büyük Veri uygulamaları kullanılabilir. Bu uygulamalar, ITSM iş süreçlerinin verimliliğini artırmak, hızlandırmak ve daha doğru sonuçlar elde etmek için kullanılabilir. Örnek Yapay Zeka ve Büyük Veri uygulamaları:

 1. Otomatik problem çözme: Yapay Zeka, ITSM verilerini analiz ederek, mevcut problemleri tespit etme, teşhis etme ve çözme için kullanılabilir.
 2. Otomatik atama: Yapay Zeka, bildirilen bir problem için en uygun IT çalışanını otomatik olarak atayabilir.
 3. Otomatik çağrı yanıtı: Yapay Zeka, çağrı merkezine gelen aramalarda otomatik olarak yanıt verebilir ve çağrıları en uygun IT çalışanına yönlendirebilir.
 4. Analitik: Büyük Veri teknolojileri, ITSM verilerini analiz etmek ve hizmet kalitesi, verimlilik ve müşteri memnuniyeti gibi kritik performans müşteri görüşleri üzerinde incelemeler yapmak için kullanılabilir.
 5. Trend tahmini: Yapay Zeka, geçmiş ITSM verilerini analiz ederek, gelecekteki trendleri tahmin etme ve hizmet performansını iyileştirme çalışmaları için kullanılabilir.

– Pelin: Jira Service Management ürününü daha önce duydun mu? Kısaca bize bilgi verebilir mizin?

– ChatGPT: Evet, Jira Service Management adında bir ITSM ürünü olduğunu duydum. Jira Service Management, Atlassian tarafından geliştirilen ve Jira platformu üzerinde çalışan bir ITSM çözümüdür. Jira Service Management, hızlı ve esnek bir şekilde hizmet yönetimi, problem çözme, sorgulama yanıtı ve çağrı yönetimi gibi iş süreçlerini destekler.

Ayrıca, kullanıcıların problem ve isteklerini raporlamalarına, izlemelerine ve takip etmelerine olanak tanır. Jira Service Management, aynı zamanda mevcut Jira çalışmaları ile entegre çalışabilen ve gelişmiş raporlama ve analitik fonksiyonları ile birlikte sunulan bir çözümdür.

– Pelin: Ancak eklemek isterim ki unutulmaması gereken bir nokta daha var. İşletmelerin hangi Atlassian ürün ve hizmetini kullanmak noktasında, hangi ürünün kendilerine daha uygun olduğunu değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada Atlassian Çözüm Ortakları ile birlikte hareket etmek ve deneyimlerinden faydalanmak gerekmektedir.

– Pelin: Peki, Jira Service Management dışında bilinen ve kullanılan diğer ITSM ürünleri hangileridir? 

– ChatGPT: Jira Service Management dışında, bilinen ve kullanılan ITSM ürünleri şunlardır:

 1. ServiceNow
 2. BMC Software Remedy
 3. HPE Service Manager
 4. IBM Tivoli Service Management
 5. Microsoft System Center
 6. CA Service Management
 7. Cherwell Service Management
 8. EasyVista
 9. SunView Service Desk
 10. Zendesk

Bu ürünler, ITSM iş süreçlerinin yönetimi, hizmet kalitesinin artırılması, hızlandırılması ve verimliliğinin artırılması gibi alanlarda geniş çaplı çözümler sunmaktadır. Her bir ürün, farklı özelliklere ve fonksiyonlara sahiptir ve her kurumun ihtiyaçlarına göre seçilmelidir.

– Pelin: Jira Service Management’in diğer ITSM ürünlerine göre avantajları nelerdir?

– ChatGPT: Jira Service Management diğer ITSM ürünlerine göre avantajları şunlardır:

 1. Entegrasyon: Jira Service Management, Jira platformu üzerinde çalıştığından, mevcut Jira çalışmaları ile kolayca entegre edilebilir.
 2. Kullanım kolaylığı: Jira Service Management, Jira kullanıcıları için benzer bir arayüze sahip olduğundan, hızlı ve esnek bir şekilde kullanılabilir.
 3. Raporlama ve Analitik: Jira Service Management, gelişmiş raporlama ve analitik fonksiyonları ile birlikte sunulur.

– Pelin: ITSM alanında popüler Atlassian Marketplace eklentileri nelerdir? Kısaca bilgi verir misin?

– ChatGPT: Atlassian Marketplace, Jira ve diğer Atlassian ürünleri için bir eklenti mağazasıdır ve ITSM alanında birçok popüler eklenti bulunmaktadır. Aşağıdaki eklentiler, ITSM iş süreçlerinin yönetimi ve geliştirilmesine yardımcı olan en popüler eklentilerdir:

 1. Better PDF Exporter: Bu eklenti, Jira verilerinin daha iyi bir şekilde PDF olarak dışa aktarılmasına olanak tanır.
 2. ScriptRunner: Bu eklenti, Jira çalışma düzenindeki iş süreçlerini kolayca yapılandırmak ve geliştirmek için kullanılan bir araçtır.
 3. Tempo Timesheets: Bu eklenti, Jira çalışma düzenindeki zaman yönetimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.
 4. Portfolio for Jira: Bu eklenti, Jira çalışma düzenindeki portföy yönetimini geliştirir ve raporlar sunar.
 5. Insight Asset Management: Bu eklenti, Jira çalışma düzenindeki varlık yönetimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.

Bu eklentiler, ITSM iş süreçlerinin yönetimi ve geliştirilmesi için kullanılabilecek birçok farklı eklentiden sadece birkaçıdır. Kurumlar, kendi ihtiyaçlarına ve çalışma düzenlerine göre en uygun eklentiyi seçebilirler.

– Pelin: Jira Service Management ile gelişmiş SLA yönetimi yapmak mümkün mü ve SLA konusunda hangi Atlassian Marketplace uygulamalarını önerirsin?

– ChatGPT: Evet, Jira Service Management ile SLA yönetimi yapmak mümkündür. Jira Service Management, iş süreçlerinin yönetimi ve izlenmesi için gerekli olan SLA yapılandırması ve raporlama özelliklerine sahiptir. Ancak, eklentiler kullanılarak bu özelliklerin daha da geliştirilmesi mümkündür.

Atlassian Marketplace’de, Jira Service Management için SLA yönetimi için birçok eklenti bulunmaktadır. Aşağıdaki eklentiler, Jira Service Management ile SLA yönetiminde kullanılabilecek popüler eklentilerdir:

 1. SLA Dashboards and Reports: Bu eklenti, SLA’ların performansını takip etmek ve raporlamak için güçlü bir aracı sunar.
 2. Tempo SLA: Bu eklenti, Jira Service Management çalışma düzenindeki SLA yönetimini kolaylaştırır ve raporlar sunar.
 3. Better SLA: Bu eklenti, SLA yapılandırması ve izleme özelliklerini geliştirir.

Bu eklentiler, Jira Service Management ile SLA yönetimi için kullanılabilecek birçok farklı eklentiden sadece birkaçıdır. Kurumlar, kendi ihtiyaçlarına ve çalışma düzenlerine göre en uygun eklentiyi seçebilirler.

– Pelin: Bu konuda Snapbytes tarafından geliştirilen Time to SLA ürününden bahsetmeyi de unutmayalım. Snapbytes’ın Atlassian ekosistemi için geliştirdiği eklentiler büyük başarı ve popülerlik gösterdikten sonra, Appfire tarafından satın alınmıştır.

Jira Service Management, Jira Service

Jira Service Management, Jira Service

– Pelin: Peki, biraz da ESM tarafına yoğunlaşalım. Yeni nesil ITSM olarak Enterprise Service Management (ESM) gittikçe popüler hale geliyor. ESM hakkında kısa bilgi verebilir misin?

– ChatGPT: Enterprise Service Management (ESM), eski nesil ITSM (Information Technology Service Management) kavramını genişleterek, kurumsal bir düzeyde tüm hizmet yönetimini kapsayan bir anlayışı ifade eder. ESM, IT hizmetleri dışında, finansal, satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi diğer hizmet alanlarını da kapsar ve bu hizmetlerin tüm süreçlerini, kaynaklarını ve verilerini yönetmeyi amaçlar. Böylece, kurumlar daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet verir ve müşteri memnuniyetini artırır. ESM, yapay zeka, büyük veri ve bulut teknolojilerini de kullanarak, hizmet verme süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

– Pelin: Jira ekosisteminin bu bağlamda oldukça uyumlu ve işletmelerin ihtiyaçlarına özel adapte olacak şekilde yapılandırılabildiğini biliyoruz. Jira dışında kalan Enterprise Service Management uygulamaları hakkında bilgi verebilir misin? Hangi ürünler kullanılmaktadır? 

– ChatGPT: Enterprise Service Management (ESM) uygulamaları, kurumların tüm hizmet yönetim süreçlerini kapsayan ve otomatikleştirme, iyileştirme ve verimliliği artırma amacıyla tasarlandı. Aşağıdaki ürünler, Enterprise Service Management uygulamaları arasında popüler olarak kullanılanlar arasında yer alabilir:

 1. ServiceNow: Kurumsal hizmet yönetimi için geniş bir platform sunan ServiceNow, kurumlar için tüm hizmet süreçlerini yönetebilme ve otomatikleştirme imkanı sunar.
 2. BMC Software: BMC Software, kurumsal hizmet yönetimi ve IT hizmet yönetimi gibi birçok alanda etkin çözümler sunar ve kurumların hizmet verme süreçlerini iyileştirmeyi ve verimliliği artırmayı amaçlar.
 3. CA Service Management: CA Service Management, kurumların tüm hizmet yönetim süreçlerini kapsayan ve çok yönlü bir platform sunar.
 4. Axios Systems: Axios Systems, kurumsal hizmet yönetimi için öncelikli olarak ITIL uyumlu çözümler sunar.
 5. EasyVista: EasyVista, kurumsal hizmet yönetimi için yapılandırılabilir ve kolay kullanılabilir çözümler sunar.

Bu ürünler arasında en uygun olanı, kurumun spesifik ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre değişebilir. Ayrıca, kurumlar, hizmet verme süreçlerini daha da geliştirmek ve optimize etmek için eklentiler ve diğer hizmetler gibi ilave özellikleri de dahil edebilirler.

– Pelin: Atlassian kullanıcılarının ESM’yi nasıl hayata geçirebilirler? Özellikle Jira’nın hangi özellikleri bu konuda çözüm sunar?

– ChatGPT: Atlassian kullanıcıları ESM’yi hayata geçirmek için Jira’nın çeşitli özelliklerinden yararlanabilirler:

 1. Süreç yönetimi: Jira, endüstriyel standartları destekleyen süreç modelleri ve süreç araçları sunar. Bu, Atlassian kullanıcılarının müşteri talepleri, hizmet istekleri ve sorunlarını daha efektif bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.
 2. İşletme verilerine erişim: Jira, çok sayıda veri kaynağına erişim sunar ve bu verileri analiz etmek için güçlü raporlama ve görselleştirme araçları sunar. Bu, Atlassian kullanıcılarının ESM süreçlerinin performansını ve verimliliğini ölçmelerine olanak tanır.
 3. Mobil uyumluluk: Jira, mobil cihazlardan erişim ve kullanım için optimize edilmiştir. Bu, Atlassian kullanıcılarının ESM süreçlerini her yerde ve her zaman yönetmelerine olanak tanır.
 4. Entegrasyon: Jira, birçok farklı işletme sistemi ve veri kaynağı ile entegre olabilir. Bu, Atlassian kullanıcılarının ESM süreçlerini daha verimli ve kesintisiz bir şekilde yürütebilmelerine olanak tanır.
 5. Eklenti yapılandırması: Jira, birçok farklı ESM işlemi ve gereksinimi için eklentiler sunar. Atlassian kullanıcıları, Jira’yı ESM gereksinimlerine uygun olarak yapılandırabilir ve bu eklentiler aracılığıyla ESM süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

– Pelin: Envanter yönetimi için Atlassian Jira’da hangi eklentiler ile nasıl bir çözüm sunmaktadır?

– ChatGPT: Atlassian Jira, envanter yönetimi için birçok eklenti sunar. İşte envanter yönetimi için kullanılabilecek bazı eklentiler:

 1. Asset Tracker for Jira: Bu eklenti, Jira’da envanter yönetimi için kullanılabilir. Bu eklenti sayesinde envanter öğelerinizi takip edebilir, öğelerinizin durumunu, yerini ve kullanımını izleyebilirsiniz.
 2. Insight Asset Management: Bu eklenti, Jira’da envanter yönetimi için kullanılabilir. Bu eklenti sayesinde envanterinizin performansını, kullanımını ve durumunu izleyebilirsiniz. Ayrıca, envanterinizdeki öğelerin yönetimini de kolaylaştırabilirsiniz.
 3. Automation for Jira: Bu eklenti, Jira’da envanter yönetimi için kullanılabilir. Bu eklenti sayesinde envanterinizdeki öğelerin durumunu, kullanımını ve yerini otomatik olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, envanterinizdeki öğelerin stok seviyelerini ayarlamak için de kullanılabilir.
 4. QR Code Reader for Jira: Bu eklenti, Jira’da envanter yönetimi için kullanılabilir. Bu eklenti sayesinde envanterinizdeki öğelerin QR kodlarını okuyabilir ve envanter öğelerinin durumunu, yerini ve kullanımını takip edebilirsiniz.
 5. Custom Fields for Jira: Bu eklenti, Jira’da envanter yönetimi için kullanılabilir. Bu eklenti sayesinde envanteriniz için özel alanlar oluşturabilirsiniz. Bu özel alanlar sayesinde, envanter öğeleriniz hakkında daha fazla bilgi toplayabilirsiniz.

Bu eklentilerin yanı sıra, Jira Marketplace’de envanter yönetimi için kullanılabilecek birçok eklenti daha bulunmaktadır. Jira’nın eklentileri, envanter yönetimi sürecini daha da özelleştirilebilir hale getirir ve envanter yönetimi sürecini daha da kolaylaştırır.

– Pelin: Insight Asset Management eklentisi ile envanter yönetiminin detaylandırabilir misin? Insight Asset Management bize ne tür özellikler sunmaktadır?

– ChatGPT: Evet, Insight Asset Management eklentisi, envanter yönetimi sürecini detaylandırmak ve optimize etmek için kullanılabilir. Eklenti, Jira üzerinde entegre bir envanter yönetim sistemi sunar. İşletmelerin fiziksel veya sanal envanterlerini yönetmelerine yardımcı olur.

İşte Insight Asset Management eklentisi ile sunulan bazı özellikler:

 1. Özelleştirilebilir varlık türleri: Eklenti, işletmenizin ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir varlık türleri sunar. Bu sayede, envanterinizdeki öğeleri kendi ihtiyaçlarınıza göre sınıflandırabilir ve yönetebilirsiniz.
 2. Özelleştirilebilir varlık alanları: Eklenti, envanterinizdeki öğeler için özelleştirilebilir alanlar sunar. Bu alanlar sayesinde, envanter öğelerinin durumunu, konumunu, kullanımını vb. bilgileri takip edebilirsiniz.
 3. Varlık ilişkileri: Eklenti, envanter öğeleri arasındaki ilişkileri izleyebilir ve envanterinizdeki öğeler arasındaki ilişkileri anlayabilirsiniz. Bu özellik, envanterinizdeki öğelerin nerede olduğunu ve hangi öğelerin hangi amaçlar için kullanıldığını anlamanıza yardımcı olur.
 4. Otomatik veri toplama: Eklenti, envanter öğelerinin verilerini otomatik olarak toplar ve bu verileri raporlamak için kullanılabilir hale getirir. Bu özellik sayesinde, envanterinizin kullanımı hakkında gerçek zamanlı bilgi edinebilirsiniz.
 5. Özelleştirilebilir raporlama: Eklenti, envanterinizdeki öğeler hakkında özelleştirilebilir raporlar oluşturmanızı sağlar. Bu raporlar, envanterinizin durumu hakkında bilgi edinmenize yardımcı olabilir.
 6. İzlenebilirlik: Eklenti, envanterinizdeki öğelerin hareketlerini izlemenize yardımcı olur. Bu özellik sayesinde, envanterinizdeki öğelerin kimler tarafından kullanıldığını, nerede olduğunu ve ne zaman hareket ettiğini takip edebilirsiniz.

Insight Asset Management eklentisi, işletmelerin envanter yönetimi sürecini daha etkili hale getirir. Eklenti, envanter öğeleri hakkında daha fazla bilgi toplamanızı, özelleştirilebilir raporlar oluşturmanızı ve envanterinizin durumu hakkında gerçek zamanlı bilgi edinmenizi sağlar.

– Pelin: İnsan kaynakları departmanı ITSM uygulamasını ne tür süreçleri için kullanabilir? Örnek bir kullanım verebilir misin?

– ChatGPT: İnsan Kaynakları departmanı, ITSM uygulamasını birçok süreçte kullanabilir. Örnek olarak:

 • İş başvuru ve mülakat süreçlerinin takibini yapabilir.
 • İşe alım, atama, performans değerlendirme ve çalışan takibi gibi işlemleri yapabilir.
 • İşe alım veya işten ayrılma süreçlerinde gereken belgelerin takibini yapabilir.
 • Eğitim ve gelişim süreçlerinin yönetimi yapabilir.

ITSM uygulaması bu tür süreçlerin etkileşimli ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlar. İnsan Kaynakları departmanı, ITSM uygulamasını kullanarak süreçlerin hızlı ve doğru bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

– Pelin: Finans departmanı ITSM uygulamasını ne tür süreçleri için kullanabilir? Örnek bir kullanım verebilir misin?

– ChatGPT: Finans departmanı, ITSM uygulamasını, muhasebe ve finansal raporlama süreçleri gibi birçok fonksiyonun yönetimi için kullanabilir. Örnek olarak, bir finans departmanı, bir fatura onay sürecinin yönetimi için ITSM uygulamasını kullanabilir. Bu süreç, fatura onay isteğinin ele alınması, değerlendirilmesi, onaylanması veya reddedilmesi gibi adımları içerebilir. ITSM uygulaması, bu süreci organize etmek, takip etmek ve raporlamak için gerekli olan araçları sunar.

– Pelin: Peki, son olarak ITSM çözümü uygulamalarında uzman bir çözüm ortağı ile çalışmayı tavsiye eder misin? Bunun faydaları nelerdir?

– ChatGPT: Evet, ITSM çözümü uygulamalarında uzman bir çözüm ortağı ile çalışmak faydalı olabilir. İşletmeler, iş süreçlerinin daha verimli ve etkili bir şekilde yönetilmesini ve işlerin hızlı ve doğru şekilde yapılmasını hedeflerken, ITSM çözüm ortağından destek alabilir. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

 1. Uzmanlık: Çözüm ortağı, ITSM uygulamalarının yapısı, fonksiyonları ve en iyi uygulamaları hakkında derin bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahiptir.
 2. İçerik ve malzeme desteği: Çözüm ortağı, ihtiyacınız olan belge ve malzemelerin hazırlanmasına yardımcı olabilir, böylece projenizin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olabilir.
 3. En iyi uygulamaların benimsenmesi: Çözüm ortağı, kurumsal düzeyde ITSM uygulamalarının en iyi uygulamalarını ve en iyi uygulamaları tanımlayabilir.
 4. Zaman ve maliyet tasarrufu: Çözüm ortağının desteği, projenizin daha hızlı tamamlanmasına ve zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasına yardımcı olabilir.
 5. Garantili sonuçlar: Çözüm ortağı, projenizin garantili bir sonuç elde etmenize yardımcı olacak bir garanti sunabilir.

– Pelin: Tekrar çok teşekkür ederim ChatGPT. Seninle sohbet etmek, ITSM ve ESM konularında detaylı bilgi edinmek oldukça keyifliydi. Bir sonraki bölüm için yine bir araya geleceğiz. O zamana kadar hoşçakal!  

– ChatGPT: Merak etmeyin, her zaman sorularınızı yanıtlamaya ve sorunlarınızı çözmeye çalışacağım. Eğer daha fazla bilgi edinmek ya da yardım isterseniz, lütfen sorun. İyi günler!

Snapbytes Yapay Zeka, Yüksek Kafa?! Bölüm 2 / ITSM ve ESM Kavramları Nedir? İşletmem için Hangi Plan Doğrultusunda Hareket Etmeliyim, Jira Service Management, Jira Service, yapay zeka yüksek kafa

Snapbytes Yapay Zeka, Yüksek Kafa?! Bölüm 2 / Itsm Ve Esm Kavramları Nedir? İşletmem Için Hangi Plan Doğrultusunda Hareket Etmeliyim, Jira Service Management, Jira Service, Yapay Zeka Yüksek Kafa