Neden Bulut Daha Güvenlidir?

Atlassian Cloud vs. On-Prem

Atlassian Bulut Güvenliği ≥ On-prem’e göre bulut neden daha güvenlidir, en önemli 5 nedenini bir Atlassian Cloud Specialized Partner olan Snapbytes ile gelin birlikte inceleyelim…

Başlamadan önce neden bulut konusunda uzmanlaşmış bir partner seçmelisiniz bu konuya açıklık getirelim: 

Her ne kadar birçok şirket Bulut’ta mevcut olan verimlilik artışı, yerleşik güvenlik ve uyumluluk konusunda heyecan duysa da bu noktaya ulaşmak için bir plan yapmak çoğu zaman göz korkutucu olabilir. Zaman çizelgeleri, bütçeler ve güvenlikle ilgili hususlar açısından buluta geçişinizin kapsamını anlamaktan gerçek geçiş yöntemine kadar karar verilmesi gereken önemli noktalar vardır. Tüm bu hususlar kuruluşunuzun bulutu benimsemesinin başarısı için kritik öneme sahiptir. 

Atlassian Cloud Specialized bir partner işletmeniz ve ekipleriniz için en iyi olan, optimize çözümleri bilir ve tüm geçiş süreci için yüksek saha deneyimi sahibidir.

Her şirket farklıdır, ancak hepsi bulutun sunduğu yüksek güvenlikli veri yönetimi araçlarından faydalanabilir. Bulut, her ölçekteki işletmenin güvenlik çözümlerinin kolaylıkla çözülmesine yardımcı olur ve riskleri en aza indirir. Bulut hizmet sağlayıcıları sürekli veri koruma altyapısına büyük yatırımlar yapar ve bulutun ölçeklendirme yeteneği, güvenliğin ölçeklendirilmesinin de kolay olduğu anlamına gelir. Kısacası buluta geçmek, verilerinizi korumanın ve gelirinizi arttırmanın akıllıca bir yoludur.

#AtlassianBulutGuvenligi #AtlassianCloud #AtlassianCloudSecurity #AtlassianCloudSecurityManagement #SecurityPolicy, #SecurityRisk, #SecurityGovernance, #AccessManagement, #AssetManagement, #BusinessContinuity, #DisasterRecovery, #CommunicationsSecurity, #Cryptography, #Encryption, #DataClassification, #SecurityOperations, #PhysicalEnvironmentalSecurity, #PersonnelSecurity, #Privacy, #ThreatManagement, #VulnerabilityManagement, #AtlassianCloudSpecializedPartner, #Snapbytes

Şimdi gelin en önemli bulut avantajlarını birlikte değerlendirelim:

1. Güvenlik Yönetimi

Bulut, kimlik, erişim ve yetkilendirme ortamlarındaki daha güçlü kimlik yönetimi olanaklarına kolay erişim sağlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Böylelikle geleneksel veri merkezlerine kıyasla, çok daha az güvenlik açığı durumu gelişir (Gartner). ≥ Atlassian Bulut Güvenliği

Neden Bir Atlassian Partner ile Çalışmalıyım?

Atlassian, bulutta veri koruma konusunda katmanlı bir yaklaşıma sahiptir:

  • Kimlik ve erişim yönetimi: Kullanıcılarınızı ve verilerinizi korumak için ayrıcalıklı erişim izinlerini sınırlandırıp, güvenlik açığı yaratmadan erişim ayarlamalarınızı yapabilirsiniz. İşletmeniz genelinde aynı IAM prensiplerini kullanarak Atlassian ürünlerini Atlassian Access ile aynı güvenlik kimliği doğrultusunda birbirine bağlayabilirsiniz. SSO ve MFA protokolleri ile, dış kullanıcı güvenliği ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
  • Veri güvenliği: Atlassian platformu ve süreçleri, verilerinizi korumak için katmanlı bir yaklaşım için en iyi güvenlik uygulamalarını takip eder. Tespit Programı, Güvenli Yazılım Geliştirme ve Harici Sızma Testi gibi protokoller ile, verilerinizi korumanıza yardımcı olmak için büyüyen ve birbirleri ile eşleşen bir dizi ek süreç mevcuttur.
  • Veri gizliliği: Atlassian bulut güvenliğine dair şeffaf politikalara sahiptir.  Bu sayede sürdürülebilir güven ortamı sağlanır. Birden fazla koruma katmanıyla, verilerinize nasıl ve nereden erişileceğini yönetmek için kontrol sürekli sizde olur.
  • Veri kurtarma: Atlassian, yedekleme ve geri yükleme gibi süreçler için farklı erişilebilirlik seviyesindeki alanlarda hazır yedek bir kopya bulundurur.

2. Yüksek Standartlar

İşletmeniz için bulut tabanlı çözümler kullanmak, şirket içi IT ekibinizin veya lokal yönetilen bir sistemin sağlayabileceğinden çok daha yüksek bir güvenlik standardı getirir. Bulut servis sağlayıcıları verileriniz için güvenli bir ortam sağlayacak uzmanlık, güncel teknoloji ve kapasiteye sahiptir.  

2025 yılı itibariyle, bulut güvenliğindeki arıza ve hataların %99’unun, teknoloji kaynaklı olmak yerine, kullanıcı kaynaklı hatalar olarak meydana geleceği öngörülmektedir (Gartner).

Atlassian, güven ve güvenlik programlarının nasıl sürdürüldüğüne dair ilke ve kuralları tanımlayan özel bir bilgi güvenliği yönetim programına (ISMP) sahiptir. Atlassian, bulut operasyonlarına yönelik riskleri sürekli olarak izler ve değerlendirir. Böylece Atlassian bulut ortamı güvenliği, gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliğinine dair geliştirmeler sürekli olarak devam eder. Güvenlik politikaları düzenli olarak gözden geçirir ve güncellenir. Bulut ortamları ve uygulamalar için uygulama ve ağ güvenliği testleri gerçekleştirilir ve Atlassian güvenlik politikalarına uyum sürekli olarak izlenir.

Atlassian, işletmenizdeki yöneticilerin Atlassian bulut ürünleri ve ötesinde, ekiplerinizin ihtiyaçlarını etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz özelleştirmeleri, içgörüleri ve kontrol özelliklerini size sunar. ≥ Atlassian Bulut Güvenliği https://www.atlassian.com/trust/centralized-administration?tab=user-management

Neden Bir Atlassian Partner ile Çalışmalıyım?

3. Veri Şifreleme

Bulut tabanlı güvenlik sistemlerindeki otomatikleşmiş güçlü veri şifrelemeleri, güvenlik zekası, anahtar yönetimi ve güvenli erişim kontrollerinden oluşan katmanlı bir yaklaşım sunarak veri ihlali olasılıklarını önemli ölçüde azaltır. İşletmenizdeki hangi kullanıcıların buluta erişebileceğini seçmeniz mümkündür. 

Tüketicilerin %70’i bir güvenlik ihlali yaşanılan bir işletme ve servisten, bu ihlalin hemen ardından uzaklaşacağını belirtmiştir (Amazon Web Services). Bir veri ihlalinin işletmeler için ortalama toplam maliyeti 3,92 milyon dolardır (Varonis).

Atlassian bulut ürünlerindeki herhangi bir  veri, yetkisiz erişim veya değişiklikten korunmak için Perfect Forward Secrecy (PFS) özelliği ile TLS 1.2+ teknolojisi kullanılarak genel ağlar üzerinden aktarım sırasında şifrelenir. Atlassian TLS uygulaması, tarayıcı tarafından desteklenen tüm senaryolarda güçlü şifrelerin ve anahtar uzunluklarının kullanılmasını zorunlu kılar. ≥ Atlassian Bulut Güvenliği

4.Fiziksel Erişim

Bilinen ortamların çoğunun aksine, bulut servis sağlayıcılar fiziksel erişim kontrolleri için çok yüksek standartlara ve bu standartları uygulamak için titizliğe sahiptir. Bulut servis sağlayıcılar verilerinizi korumak için anonimlik, replikasyon ve şifreleme kullanır. 

2025 yılı dahilinde, fiziksel veri merkezi kullanan işletmelerin %80’nin bulut altyapılara geçeceği öngörülmektedir. Bu oran günümüzde ise şimdilik sadece %10’dur (Gartner).

Müşteri verilerinin bulunduğu Atlassian Veri Merkezi’ndeki fiziksel güvenlik, yalnızca yetkili personel ile sınırlıdır ve personel erişimi biyometrik önlemler kullanılarak doğrulanır. Atlassian Veri merkezleri için sağlanan fiziksel güvenlik önlemleri arasında şirket içi güvenlik görevlileri, kapalı devre video izleme, izinsiz giriş tuzakları ve ek izinsiz giriş koruma önlemleri bulunmaktadır. ≥ Atlassian Bulut Güvenliği

Neden Bir Atlassian Partner ile Çalışmalıyım?

5.Güvenlik Açığı ve Yama Yönetimi

Bulut servis sağlayıcılar, özel olarak geliştirilmiş araçlar, otomatik ve manuel sızma testleri, yazılım güvenliği incelemeleri ve dış denetimlerin bir kombinasyonunu kullanarak güvenlik açıklarını tespit etme ve yama yönetimi yapma konusunda her zaman tetiktedir. Sistemlerine girmeye çalışan, etik bilgisayar korsanlarından oluşan ekipleri vardır, böylece güvenlik açıklarını saldırganlardan önce bulabilir ve düzeltebilirler. 

Örneğin Microsoft, günde 7 trilyon siber tehdidi savuşturmakta ve her yıl siber güvenlik araştırma ve geliştirilmesine 1 milyar doların üzerinde kaynak ayırmaktadır (TechRepublic).

İşletmenizdeki operasyonlar büyüdükçe, manuel olarak yürütülen görevler daha çok hataya açık hale gelir. Yanı sıra, kötü yönetilen kimlik doğrulama uygulamaları nedeniyle, işletmenizin ve yönetilen verilerin tehlikeye girme riski de artar. Ekipleriniz, her zaman daha hızlı ve daha verimli çalışmalarına yardımcı olan araçları kullanmak ister, bu durum IT ekiplerinizin bilgisi veya onayı olmadan, diğer çalışanlarınızın kendi kısa yol ve çözümlerini aramalarına yol açar. Bu tarz alışkanlık ve yönelimlerin yol açabileceği güvenlik açıkları göz ardı edilemez. 

Atlassian, uygulamalarında ve altyapılarındaki güvenlik açıklarını belirlemek, izlemek ve düzeltmek için hem otomatik hem manuel süreçleri kullanır. Böylelikle, çok yönlü ve sürekli gelişen bir güvenlik açığı yönetimi yaklaşımı uygulanır. Atlassian, Marketplace uygulamalarının da güvenlik durumunu sürekli olarak iyileştirmeyi amaçlar. Bugcrowd platformu aracılığıyla sağlanan kitle kaynaklı güvenlik açığı keşif yöntemlerinden faydalanarak, bulut uygulamalarında güvenlik açıkları önceden tespit edilir, böylelikle bulut hizmetlerinde güvenliği mükemmelleştirmek hedeflenir.

Atlassian, erişim yönetimini merkezileştirir, güçlü kimlik doğrulama politikaları oluşturur, kimlik ve erişim yönetimi için her zaman en iyi uygulama ve protokolleri uygular.

Atlassian, son aşama filosundaki işletim sistemlerine ve temel uygulamalarına güncellemeleri ve yamaları dağıtmak için son aşama yönetiminin bir kombinasyonunu kullanır. Ayrıca kötü amaçlı yazılım gibi tehditlere karşı koruma sağlamak için birden fazla son aşama koruma çözümü kullanır. ≥ Atlassian Bulut Güvenliği

Siz de Atlassian Cloud Specialized partner Snapbytes ile bulutların üzerinde bir deneyime, sorunsuz ve işletmenize özel bir planla geçiş yapmak isterseniz, hemen görüşelim!

Atlassian Bulut Güvenliği ≥ Atlassian Cloud Specialized Partner’lar İşinin Ehlidir

Geçiş işleminizi kendi başınıza halletmek zorunda değilsiniz. Parmaklarınızın ucunda çeşitli kaynaklarımız ve size yardımcı olmaya hazır, yetenekli ve uzman bir ekibimiz var. Örneğin, Atlassian bulut güvenliği konusunda hassasiyet gösterdiğiniz tüm detayları çözmek için tam olarak neye ihtiyacınız olduğuna dair bir plan sunabiliriz. İş akışınız ve planlamanız hangi durumda olursa olsun, bir Atlassian Cloud Specialized Partner olarak, Bulut’a geçişinizi ve bulut güvenliğinizi en az kesinti süresiyle ve mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde neticelendiririz…

Siz de bizimle bulutların üzerinde bir deneyime, sorunsuz ve işletmenize özel bir planla geçiş yapmak isterseniz, hemen Bize Ulaşın

Neden Bir Atlassian Partner ile Çalışmalıyım?

Buluta Transfer ve Atlassian Bulut Güvenliği hakkında daha fazla içerik ve detaylı bilgi için orijinal Atlassian içeriklerine göz atın:

5 Adımda Neden Bir Atlassian Partner ile Çalışmalıyım?

Server desteği 15 Şubat 2024’te sona erdi!

Taşıma planınızı hazırlama vakti geldi. Bilmeniz gerekenlerin ve sonraki adımları nasıl planlayacağınız ile ilgili temel bilgilerin üzerinden geçelim.

5 Adımda Neden Bir Atlassian Partner ile Çalışmalıyım?

Sunucudan buluta: Neden taşınmalısınız?

Kuruluşlar neden kendi yönettikleri çözümlere veda edip Atlassian Cloud’a taşınıyor? Gelin süreci birlikte inceleyelim…

5 Adımda Neden Bir Atlassian Partner ile Çalışmalıyım?

Atlassian Cloud ile Server arasındaki önemli farklar

Atlassian tarafından sunulan çeşitli barındırma seçenekleri arasındaki farklara göz atalım.

Screenshot 2023 07 09 at 14.16.45

Veri Taşıma Kılavuzu

Atlassian örneğinizi buluta taşımanıza yardımcı olacak adım adım kılavuz (ve uzmanlardan birkaç ipucu)